VASE - แจกันดอกไม้

สั่งแจกันดอกไม้ ได้ที่นี่

iconfinder_Line_4490622.png

แจกันดอกไม้สด หลากหลายสไตล์ สำหรับตกแต่งบ้าน และมอบให้ใน โอกาสพิเศษสำคัญ เช่น วันเปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ หรือ มอบให้แสดงความยินดี ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ