5 วิธีการเลือกพวงหรีด แบบไหน ให้เหมาะสมเพื่อไว้อาลัยในงานศพ

Updated: Dec 23, 2020


พวงหรีด เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สามารถแทนความหมายทางใจได้อย่างมากมาย ทั้งความเสียใจ ความเศร้าโศกและความอาลัยรักแก่ผู้ที่จากไป ซึ่ง พวงหรีด ก็มีมากมายหลายแบบ แต่ทุกแบบก็ล้วนแสดงออกถึงความเสียใจและอาลัยรักทั้งนั้น


แต่หากคุณต้องการ เลือกพวงหรีดแบบไหน ให้เหมาะสมกับสถานที่และการจัดงานนั้นๆ ก็ควรคำนึงถึงการเลือกพวงหรีด เพื่อไว้อาลัยในงานศพด้วย เพราะนอกจากการเลือกพวงหรีดให้แก่ผู้วายชนม์จะแสดงออกถึงความเสียใจและอาลัยรักแล้ว ยังสื่อถึงความสวยงาม ผ่านดอกไม้ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปอีกด้วย


การเลือกพวงหรีดดอกไม้สด เพื่อไว้อาลัยในงานศพ สามารถแบ่งได้ดังนี้


พวงหรีดที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไปมักเป็นพวงหรีดที่ใช้ในพิธีงานศพทั่วไป โดยส่วนใหญ่พวงหรีดโดยทั่วไปสามารถใช้ได้ทุกงาน แต่ก็มีการจำแนกประเภทของพวงหรีดออกมาต่างหาก เพื่อความเหมาะสมและความจำเพาะกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยสามารถแบ่งประเภทของพวงหรีดเป็นหลักๆ ได้ดังนี้


1. พวงหรีดสำหรับไว้อาลัยเด็กผู้หญิง


เป็นพวงหรีดที่สื่อให้เห็นถึงความรักความปรารถนาดีที่มีต่อผู้วายชนม์ โดยพวงหรีดประเภทนี้มักเป็นโทนสีชมพู ไม่ว่าจะเป็นสีชมพูอ่อนหรือสีชมพูที่มีความเข้มขึ้นก็ตาม แต่โดยส่วนใหญ่มักใช้ดอกไม้โทนสีชมพูอ่อนมาจัดเข้าเซทเป็นพวงหรีด ทั้งนี้เพื่อการแสดงออกถึงความอ่อนโยนผ่านดอกไม้ที่นำมาจัดพวงหรีด ทำให้ได้พวงหรีดโทนสีซอฟท์ที่มองแล้วไม่เคร่งเครียดและเศร้าโศกจนเกินไปนัก เพราะผู้ที่จากไปยังคงเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวัยเยาว์


ดังนั้นการเลือกพวงหรีดประเภทนี้จึงไม่เน้นสีเข้ม หรือสีดำ เพราะผู้ที่จากไปยังคงเป็นเด็กอายุน้อยและยังเป็นเด็กผู้หญิงอีกด้วย ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงความสดใสและอ่อนวัยของผู้วายชนม์ ผ่านการจัดดอกไม้เป็นพวงหรีดให้ปรากฎถึงความสดใสสมวัยของผู้วายชนม์ แต่ยังคงเน้นความสุภาพและมารยาทในการแสดงความรักให้กับผู้ที่จากไป ผ่านรูปแบบของการจัดพวงหรีดอยู่ด้วย


2. พวงหรีดสำหรับไว้อาลัยเด็กผู้ชาย


พวงหรีดประเภทนี้จะเน้นโทนสีฟ้าอ่อนไปจนถึงสีฟ้าเข้มแต่ยังคงคลุมโทนสีฟ้าอยู่ เพราะสีฟ้าสื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้ชายที่มีความเข้มแข็ง แต่ยังคงมีความสดใสในแบบฉบับของเด็กผู้ชายอยู่ การเลือกดอกไม้มาจัดพวงหรีดประเภทนี้ยังคงเน้นดอกไม้จำพวกที่มีสีฟ้าอ่อนและสีขาวมาแซมประดับ เพื่อให้คลุมโทนสีฟ้าอยู่


พวงหรีดประเภทนี้ก็ไม่แตกต่างจากพวงหรีดสำหรับเด็กผู้หญิงมากนัก เพราะยังคงสื่อให้เห็นถึงความสดในของผู้ที่จากไป มากกว่าการคลุมโทนสีเข้มทมึนจนทำให้มองดูแล้วเกิดอาการเศร้าโศก เพราะพวงหรีดทั้งสองประเภทนี้มักเป็นสัญลักษณ์หรือสื่อแทนบุคคลที่จากไปนั่นเอง ดังนั้นจึงมักสื่อให้เห็นถึงความสดใสและความอ่อนวัยของผู้ที่จากไป เพื่อให้ผู้ร่วมงานสัมผัสและร่วมระลึกถึงเด็กผู้ชายที่มีความสดใสและแข็งแรงสมวัยนั่นเอง


3. พวงหรีดสำหรับไว้อาลัยผู้อาวุโส


พวงหรีดประเภทนี้มักใช้สีม่วงเป็นโทนสีหลักในการจัดดอกไม้ เพราะสีม่วงแสดงออกถึงความเคารพรักแต่ก็ยังคงแฝงไปด้วยความรักที่เต็มไปด้วยความนับถือ พวงหรีดประเภทนี้จึงมักใช้ดอกไม้ที่มีสีม่วงถึงสีม่วงเข้มมาใช้เป็นตัวหลักในการจัดพวงหรีด และใช้ดอกไม้ประเภทที่มีสีขาวหรือสีอื่นมาเป็นตัวประดับตกแต่ง ซึ่งสีม่วงสื่อความหมายถึงเกียรติยศ ความนับถือ ความยำเกรง และความรักที่เต็มไปด้วยความจริงใจ


โดยพวงหรีดประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้วายชนม์ที่มีหน้าที่การงานเป็นผู้บริหาร หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใช้ทักษะความรู้ขั้นสูง เพราะพวงหรีดประเภทนี้สื่อถึงความเสียใจ และความเศร้าโศกที่ต้องเสียบุคคลอันเป็นที่รักที่เป็นผู้ที่หลายๆ คนให้ความเคารพนับถือ และผู้ที่จากไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้ และมอบประสบการณ์ให้กับบุคคลทั่วไปนั่นเอง


4. พวงหรีดสำหรับไว้อาลัยทุกรูปแบบ


มักใช้โทนสีขาวล้วน เนื่องจากเป็นสีที่สุภาพและมีความเป็นสากลที่สุด ซึ่งสีของดอกไม้ที่ขาวบริสุทธิ์นี้ยังสื่อให้เห็นถึงความปรารถนาดีที่ผู้มอบมีต่อบุคคลที่จากไปอีกด้วย และยังเป็นการแสดงความเสียใจกับการจากไป อีกทั้งสีขาวล้วนยังเป็นสีสากลที่สามารถใช้กับบุคคลที่จากไปได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อ่อนเยาว์กว่าหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าก็ตาม ทั้งยังเป็นสีขาวล้วนที่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และการรำลึกถึงความดีงาม ที่ผู้ที่จากไปได้สร้างสมไว้อีกด้วย


5. พวงหรีดสำหรับไว้อาลัยทั่วไป


พวงหรีดประเภทนี้จะมีสีสันที่ต่างกันไป โดยมากมักนิยมเป็นโทนสีเหลือง ส้ม แดง หรือเป็นโทนสีที่คละเคล้ากันไป มักเลือกใช้ดอกไม้หลากชนิดในการจัดแต่งพวงหรีด พวงหรีดประเภทนี้ไม่เน้นความสุภาพหรือการแสดงความหมายที่ลึกซึ้งมากนัก และพวงหรีดประเภทนี้ยังไม่เน้นความเป็นสากลเนื่องจากยังคงมีสีสันที่ต่างกันออกไป


โดยมักใช้เป็นพวงหรีดสำหรับผู้วายชนม์ที่เป็นเพื่อน หรือผู้ที่ไม่ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมมากนัก หรือไม่ใช่ผู้ใหญ่ แต่การมอบพวงหรีดประเภทนี้ก็ยังคงสื่อให้เห็นถึงการแสดงความเสียใจสำหรับการจากไปของผู้วายชนม์ โดยยังคงระลึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์ที่ได้ทำไว้


การเลือกพวงหรีดดอกไม้สด เพื่อไว้อาลัยในงานศพ จึงเป็นความจำเป็นอีกสิ่งหนึ่ง เพราะเป็นการสื่อให้เห็นถึงการแสดงออกของผู้มอบพวงหรีดที่มีต่อผู้วายชนม์ ดังนั้น วิธีการเลือกพวงหรีด จึงมีความสำคัญต่อการจัดงานนั้นๆ อีกด้วย


ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความรู้สึกที่มีต่อผู้วายชนม์ และเป็นการแสดงความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งต่อผู้วายชนม์อีกด้วย ซึ่งหากคุณต้องการเลือกพวงหรีดดอกไม้สด โดยคำนึงถึงคุณภาพของดอกไม้ ความสวยงามของการจัดพวงหรีด และการจัดพวงหรีดตามวาระโอกาสที่เหมาะสมอยู่ล่ะก็ เชิญเข้ามาเลือกชมได้ที่ www.hommflower.com/wreath กันได้เลย คุณจะได้พวงหรีดที่มีความสวยงาม เหมาะสมตามวาระโอกาส และยังสื่อถึงความหมายดีๆ ที่คุณรู้สึกต่อผู้วายชนม์อย่างถูกต้องที่สุดได้ในคราวเดียวกัน